Všetko stojí a padá na vodcovstve. Úspech alebo neúspech miestneho kostola, firmy alebo až celej krajiny je možné spojiť priamo s kvalitou jej vodcov.
+421 907 222 110

VODCOVSTVO JE VPLYV

Či ide o dobrého alebo zlého vodcu, tak či onak vodca je prvý dielik v domino rade. Rozhodnutia lídra vyvolávajú domino efekt v celej jeho organizácii, komunite alebo krajine. Efektívny vodca, ktorý úprimne slúži je iskra, ktorá podnecuje stúpencov a ostatných vodcov, aby prijali veľkú vec a dosiahli vyššiu úroveň, išli ďalej a transformovali svoje sny v realitu! Vodca sólista je ako kameň, ktorý začína lavínu deštrukcie.


Ako člen John Maxwell Team-u sa venujem rozvoju lídrov, ktorí majú poskytovanie služieb v srdci, vodcov - inovátorov, vizionárov a vychovávateľov, ktorí dávajú hodnotu druhým, nesú zodpovednosť, čelia výzvam s odvahou a tvorivosťou a nikdy sa nevzdajú svojich snov daných Bohom. Veríme, že každý človek sa rodí s potenciálom ovplyvňovať ostatných. Veríme, že vodcom môže byť ktokoľvek, kto má v úmysle niečo zmeniť k lepšiemu, ochotu slúžiť, pokoru učiť sa a schopnosť milovať.


ROZVOJ VODCOVSTVA JE PROCES

V John Maxwell Teame vieme, že lídrami sa nestaneme cez noc ani samostatne, ale prostredníctvom procesu cielenej výučby, aplikácie a prehodnocovania. Trénujeme vodcov charakteru a schopností, integrity a vplyvu, pretože sú agentmi zmien na našej planéte.


PRE KOHO SOM TU?

Pre každého, kto má potrebu a odvahu viesť seba a druhých.

Pre majiteľov firiem, konateľov a lídrov malých a stredných firiem, ktorým dokážeme dodať biznis stratégie, kde kombinujeme vodcovstvo, predaj, marketing a používame exaktné dáta, najnovšie výskumy (vrátane napr. Lean Six Sigma).